1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hải
– Số tài khoản: 0991000000469
– Chi nhánh: Tây Hồ, hà nội
3. Techcombank
– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hải
– Số tài khoản: 19033538012013
– Chi nhánh: Kengnam
5. Viettinbank
– Chủ tài khoản: Lê Văn Đoàn
– Số tài khoản: 104867728918
– Chi nhánh: Đà Nẵng